تصاویر نورپردازی و شمع ارایی سالن | تشریفات مجالس و خدمات مجالس پازل

1+

تصاویر نورپردازی و شمع ارایی سالن

تصاویر نورپردازی و شمع ارایی سالن

تصاویر نورپردازی و شمع ارایی سالن

چیدمان و دیزاین میز مدعووین تشریفات پازل

تشریفات مجالس پازل

تشریفات مجالس پازل

تشریفات مجالس

تشریفات مجالس

?????? ????? ???

?????? ????? ???

تشریفات مجالس پازل

تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

بار شمع و گل خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

تشریفات و خدمات مجالس پازل

تصاویر نورپردازی و شمع ارایی سالن تشریفات و خدمات مجالس پازل

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن

خدمات مجالس پازل,تشریفات مجالس پازل

دیزاین و نورپردازی ورودی پازل

تصاویر نور پردازی و شمع ارایی سالن کارهای اجرا شده توسط خدمات مجالس عروسی پازل و با توجه به انتخاب رنگ از طرف عروس و داماد و تم انتخابی, خدمات مجالس پازل بعد از انتخاب رن تم از طرف عروس و داماد رنگ سالن, رنگ گل, دستمال سفره و تجهیزات خود را با هم ست میکند.

 

اجاره باغ اقدسیه ظرفیت 150 نفر

اجاره باغ تهرانپارس , ظرفیت 300 نفر

اجاره باغ چیدمان فضای بیرون , شهریار

اجاره باغ و سالن حکیمیه , ظرفیت 350 نفر

 اجاره باغ و سالن , حکیمیه ظرفیت 500 نفر

اجاره باغ مراسم ملارد کرج ظرفیت 500 نفر

اجاره باغ عروسی ، جاجرود ظرفیت 400 نفر

اجاره باغ و سالن , تهرانپارس ظرفیت 800 نفر

اجاره خانه باغ ویلایی فرشته ظرفیت 150 نفر

خانه باغ ویلایی میدان هروی , ظرفیت 100 نفر

اجاره باغ و سالن شرق تهران ظرفیت 200 نفر

اجاره باغ و سالن شرق تهران , ظرفیت 600 نفر

اجاره باغ و سالن میدان هروی , ظرفیت 250 نفر

اجاره خانه باغ ویلایی کامرانیه,ظرفیت 150 نفر

اجاره باغ وسالن , اتوبان بابایی ظرفیت 500 نفر

اجاره باغ چیدمان محوطه یا فضای باغ شرق تهران

اجاره باغ عروسی کیلومتر 20 جاده قدیم ظرفیت 500 نفر

اجاره سالن باغ ویلایی اشرفی اصفهانی ظرفیت 250 نفر

اجاره سالن وباغ ویلایی اشرفی اصفهانی ظرفیت 200 نفر

اجاره  باغ و سالن شهریار , 4 مورد با ظرفیت  های 150 الی  400 نفر

اجاره باغ و سالن غرب تهران سعادتیه , 6 مورد با ظرفیت های 100 الی 500 نفر

اجاره باغ  وسالن غرب تهران گرمدره ,  10 مورد با ظرفیت های 150 الی 700 نفر

اجاره باغ  و سالن کرج , ( باغ محمد شهر )  7 مورد ظرفیت های 70  الی 800 نفر

اجاره  باغ  و سالن غرب تهران , شهر قدس 3 مورد با ظرفیت های 100 الی 650 نفر

اجاره باغ  و سالن غرب تهران, شهرک دانشگاه 5 مورد با ظرفیت های 100 الی 400 نفر

باغ اجارهای لواسان طرفیت 500 نفر

اجاره باغ چیتگر 400 نفر

اجاره باغ و سالن مراسم, ازادگان, احمد اباد و فیروز بهرام موارد متعدد دیگر

1+