تشریفات عروسی | تشریفات مجالس و خدمات مجالس پازل

0

تشریفات عروسی

تشریفات عروسی ن.عی از تشریفات مجالس است

تشریفات مجالس به چند دسته تقسیم میشود از جمله:

تشریفات دیپلماسی

تشریفات عروسی

و …

مواردی از این قبیل که هر کدام از این واژه ها توضیحاتی چند صفحه ای دارند که در این قسمت ما به تشریفات عروسی میپردازیم.

تشریفات عروسی به خدماتی گفته میشود که باعث با شکوه تر شدن جشن عروسی میشوند و خود آن خدمات به مواردی متعدد از جمله گل آرایی جشن عروسی ، نور پردازی جشن عروسی ، آتش بازی , شمع آرایی سالن ، دیزاین باغ عروسی ، حریر آرایی سالن , چیدمان محوطه باغ ، و دیگر آیتم ها که در مقالات بعدی به آن میپردازیم.

 

————————————————

برخی از آیتم های خدمات مجالس و تشریفات مجالس پازل برای مراسم عروسی و برگزاری جشن تولد و ولیمه و مراسم عقد و نامزدی

0