گل ارایی مراسم و دیزاین محل مراسم | تشریفات مجالس و خدمات مجالس پازل

1+

گل ارایی مراسم و دیزاین محل مراسم

گل یکی از مهمترین و خواص ترین ارکانی است که در یک جشن با شکوه میتوان به ان اشاره کرد.گل از دیر باز سنبل زیبایی,دوستی و عشق بوده و در فرهنگ ما ایرانیها جایگاه به سزایی دارد.

 

خدمات گل ارایی مراسم و دیزاین محل مراسم

1- مشاوره جهت انتخاب گل در مراسم و تناسب رنگ گل با سرویس پذیرایی و تم مراسم

2- گل آرایی میز مدعووین  

3- گل آرایی جایگاه عروس و داماد  

4- گل آرایی سفره عقد  

5- گل آرایی محوطه باغ  

6- گل آرایی وروذی مدعووین

7– گل آرایی ماشین عروس

8- دسته گل عروس

9- گل آرایی میز ولکام

10- گل آرایی میز شام

11- گل آرایی متفاوت شمعدان ها

12- جام گل و گل آرایی جام

13- گل ارایی اسمول پات های رو میزی

14- گل آرایی مراسم عروسی

15- گل آرایی مراسم عقد

16- گل آرایی مراسم نامزدی

17- گل آرایی مراسم تولد

 

و متفاوت ترین و به روز ترین گل آرایی ها طبق ژورنال های روز دنیا و با مشاوره صحیح کارشناسان تشریفات مجالس پازل .

گل ارایی مراسم توسط تیمی از کارشناسان پازل صورت میگیرد.

1+