آیا میدانید باید با متولد کدام ماه ازدواج کنید؟ | تشریفات مجالس و خدمات مجالس پازل

نوشته شده توسط: تشریفات مجالس پازل
3 سال قبل
658 بازدید
0

شاید شما هم شنیده باشید که بعضی افراد قبل از ازدواج و تشریفات عروسیشان و قبل از در نظر گرفتن شرایط و حتی فکر کردن درباره خصوصیات فرد مقابلش، از طرف مقابل ماه تولدش را پرسیده و بعد سراغ طالع بینی ماه های ازدواج میرود و ازدواج ماه تولد خود با ماه تولد طرف مقابل از تعبیر طالع بینی بررسی میکند. خیلی ها بر این عقاید آن پایببند هستند آن قدر که با وجود تمام شرایط خوب طرف مقابل، در صورت بد بودن  طالع پیوند ماه های تولدشان، آن ازدواج را رد میکنند و یا بالعکس.

در این مقاله در تشریفات عروسی پازل میخواهیم در مورد پیوند ماه های تولد مختلف، مطالبی ارائه دهیم.

این مقاله امیدواریم برای شما جالب باشد؛ باتشریفات پازل همراه باشید.

 

 

طالع بینی ازدواج ماه فروردین با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج فروردین با:

فروردین : طالع خوب دارد.

این دو ماه با هم سازگار خواهند بود. واقع بینند و نسبت به صفات مثبت یکدیگر آگاه هستند

اردیبهشت:طالع متوسط دارد.

از ویژگی هایی که در ازدواج این دو ماه است که آن را بد تعبیر میکند، خودپسندی و میل به حاکمیت است.

خرداد : طالع بد دارد.

از ویژگی هایی که باعث بوجود آمدن طالع بد بین این دوماه است تنوع طلبی، بی قراری و سرکشی است.

تیر : طالع متوسط دارد.

ویژگی های ممکن است مشکل بوجود آورد برون گرایی و ایده آلیست بودن است.

مرداد : طالع خوب دارد.

بدلیل هماهنگی که بین این دو ماه وجود دارد ازدواج موفقی رخ خواهد داد.

شهریور : طالع بد دارد.

در این پیوند یک از طرفین پاک سرشت و انسان دوست است ولی دیگری جاه طلب و جسور، به همین خاطر طالعی بد تعبیر شده است.

مهر : طالعی بسیار خوب دارد.

ازدواج این دو ماه به دلیل این که دو طرف منصف اند و به تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند، این طالع رقم خورده است.

آبان : طالع بد دارد.

این طالع به این دلیل بد پیش بینی است که در آن خصیصه هایی مثل سلطه گری، آزادیخواهی، تنهایی طلبی و درون گرایی وجود دارد.

آذر : طالع عالی دارد.

در طالع بینی پیوند این دو ماه کم ترین اختلاف و هیاهو آمده که به یک پیش بینی عالی در ازدواج این دو ماه رسیده است.

دی : طالع بد دارد.

این دو ماه در این پیش بینی با هم چندان تفاهمی ندارند و همچنین ویژگی های مرموزی و محافظه کاری دارند.

بهمن : طالع بد دارد.

سلطه گری و آرمان گرایی ازدواج این دوماه را بد پیش بینی میکند و همچنین این دوماه موقعیت یکدیگر را درک نمیکنند.

اسفند : طالع متوسط دارد.

همانطور که این ازدواج ممکن است با مشکل روبرو شود، ممکن است خوب هم باشد.

 

طالع بینی ازدواج ماه اردیبهشت با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج اردیبهشت با:

فروردین : طالع متوسط دارد.

در پیش بینی این پیوند آمده که شاید با هم مشکلاتی داشته باشند که البته حل شدنی است.

اردیبهشت : طالع متوسط دارد.

در این پیوند ممکن است مشکل پیش بیاید چرا که طرفین خودرای و لجباز هستند.

خرداد : طالع متوسط دارد.

ویژگی پیوند این دو ماه تیزهوشی و کنجکاوی است ولی پیش بینی ناسازگار شده است.

تیر : طالع بسیار خوب دارد.

از ویژگی های پیوند این دوماه این است پیوندی محکم و استوار خواهد بود و خانواده و دوستی خونگرمی خواهند داشت.

مرداد : طالع بسیار خوب دارد.

از بهترین ویژگی های یک پیوند را، پیوند این دو ماه دارد که شامل عاشق پیشگی توامان با راستگویی و وفاداری است که این پیوند را به یک ازدواج سرشار از آرامش مبدل خواهد کرد.

شهریور : طالع خوب دارد.

ازدواجی بدون مشکل برای این دوماه پیشبینی شده که ویژگی های از جمله جوانمردی، مددکاری وسخاوتمندی است.

مهر : طالع متوسط دارد.

از ویژگی های ازدواج این دوماه اندکی حسادت و معاشرتی خونسرد و اهل اعتدال است.

آبان : طالع خوب دارد.

آرمانگرایی و بلندپروازی که البته با جاذبه و اقتدار همراه است  و همچنین ناسازگاری از ویژگی های پیوند این دوماه است.

آذر : طالع متوسط دارد.

طبق طالع بین این دوماه این ازدواج بدون تفاهم شکل خواهد گرفت؛ و جسارت و بی پروایی که نیازمند به آزادی خواهد بود، از ویژگی های این پیوند است.

دی : طالع بسیار خوب دارد.

در طالع این ازدواج این دو ماه با هم پیوندی محکم و پابرجا آمده است که از ویژگی های بارز این پیوند: با ثباتی و راز نگه دار بودن است.

بهمن : طالع بد دارد.

کنجکاوی، آرمانگرایی، آزادیخواهی و ایده هایی متفاوت با یکدیگر، این پیوند را بد پیش بینی میکند.

اسفند : طالع خوب دارد.

بدلیل سازگاری، توداری و بسیار محتاط بودن طرفین این طالع خوب است.

 

طالع بینی ازدواج ماه خرداد با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج خرداد با:

فروردین : طالع بد دارد.

بدلیل عدم تفاهم، ناسازگاری و بی قراری این پیوند در طالع بینی، بد رقم خورده است.

اردیبهشت : طالع متوسط دارد.

عدم سازگاری ولی تیزهوشی، کنجکاوی و البته تنوع طلبی ویژگی های این ازدواج است.

خرداد : طالع خوب دارد.

طرفین در استدلال و برطرف کردن مشکلات، توانا هستند و همینطور مشورت پذیر هستند.

تیر : طالع متوسط دارد.

در این پیوند طرفین خود مسبب بوجود آمدن مشکلات میشوند که ویژگی تنوع طلبی و بی قراری علاوه بر آنچه که گفته شد باعث این پیش بینی در پیوند این دوماه شده است.

مرداد : طالع بسیار خوب دارد.

طرفین این پیوند صفات مشترک فراوانی دارند و جذاب و اجتماعی خواهند بود.

شهریور : طالع متوسط دارد.

بدلیل نبودن ذوق و شوق زیادی در این پیوند، طالعی متوسط رقم خورده است.

مهر : طالع بسیار خوب دارد.

خونسردی با سلیقگی هنر دوستی و با نشاطی از ویژگی این پیوند است.

آبان : طالع متوسط دارد.

در این طالع پیش بینی شده، برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند!

آذر : طالع بسیار خوب دارد.

به دلیل این که برای زندگی مشترک سرشار از ذوق و شوق هستند طالعی  بسیار خوب دارند.

دی : طالع خوب دارد.

سیاستمداری و خویشتنداری ویژگی های پیوند این دو ماه است که البته سازگاری مناسبی نیز خواهند داشت.

بهمن : طالع بسیار خوب دارد.

همیشه آماده کمک به همدیگر هستند و ویژگی انسان دوستی دارند.

اسفند : طالع بد دارد.

به دلیل این که با هم تفاهمی نخواهند داشت و همچنین مرموزبودن، خیالبافی و رویا پردازی از ویژگی هایی است که این طالع را بد، بدل کرده است.

 

طالع بینی ازدواج ماه تیر با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج تیر با:

فروردین : طالع متوسط دارد.

ویژگی برون گرایی وایده آلیستی ممکن است باعث بروز مشکل شود.

اردیبهشت : طالع بسیار خوب دارد.

به دلیل داشتن نقاط مشترک فراوان با هم طالعی بسیار خوب خواهند داشت.

خرداد : طالع متوسط دارد.

از ویژگی های زوجین این است که یکی از آنها آرام و مهربان ولی دیگری پرشور و با انرژی، خواهد بود.

تیر : طالع خوب دارد.

باوجود اختلاف سلیقه هایی که دارند، پیوند خوبی خواهند داشت.

مرداد : طالع خوب دارد.

به دلیل خصوصیات مشترک که بقدر زیادی با هم دارند ازدواجی موفق خواهند داشت.

شهریور: طالع بسیار خوب دارد.

هماهنگی در امور مالی دارند اینطور که یکی از طرفین در امورمالی مهارت فراوانی دارد و دیگری نیز صرفه جو و حسابگر است.

مهر : طالع بسیار خوب دارد.

از ویژگی های طرفین در پیوند این دوماه این است که هریک از زوجین انسان دوست، مهربان و توانمند هستند.

آبان : طالع متوسط دارد.

با وجود اختلاف نظر در مسائل مالی، ولی در مسائل دیگر هماهنگ هستند.

آذر : طالع بد دارد.

طالع بد این پیوند به دلیل این است که یکی از زوجین تمایل به خانواده دارد ولی دیگری اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری است.

دی : طالع خوب دارد.

در روابطشان هماهنگ هستند ولی از نظر مالی اخلاف نظر دارند ولی پیوند و ازدواج موفقی خواهند داشت.

بهمن : طالع متوسط دارد.

این ازدواج با سعی و کوشش میتواند ایجاد شود.

اسفند : طالع بسیار خوب دارد.

تفاهمی کامل خواهند داشت همراه با عشق و علاقه که این طالع را بسیار خوب پیش بینی میکند.

 

طالع بینی ازدواج ماه مرداد با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج مرداد با:

فروردین : طالع خوب دارد.

بدلیل هماهنگی بین زوجین، پیوند موفقی ایجاد خواهد شد.

اردیبهشت : طالع بسیار خوب دارد.

پیوندی موفق و پایدار خواهد بود و ویژگی های مهربانی و خانواده دوستی در این طالع بارز است.

خرداد : طالع بسیار خوب دارد.

پیوندی با سازگاری مثبت خواهد بود که ویژگی طرفین این دوماه اجتماعی بودن و خونگرمی است

تیر : طالع خوب دارد.

درک موقعیت یکدیگر و نداشتن اختلاف سلیقه زیاد با یکدیگر این ازدواج را خوب رقم میزند.

مرداد : طالع خوب دارد.

بدلیل صفات مشترک خوبی که دارند باعث بوجود آمدن پیوند قوی میانشان خواهد شد.

شهریور : طالع متوسط دارد.

به دلیل ویژگی های متفاوتی که دو طرف دارند این طالع پیش بینی شده است؛ خصوصیت یکی از آنها قانونمندی و منضبط بودن است ولی آن یکی پرشور و زیباپسند است.

مهر : طالع خوب دارد.

با منطق زندگی میکنند و به دنبال برقراری آرامش و ملایمت با هم هستند

آبان : طالع متوسط دارد.

طالع متوسطی که در پیوند این دو ماه رقم خورده به دلیل این است که یکی از زوجین وفادار و قابل اعتماد است و دیگری عاشق ستایش دیگران است.

آذر : طالع متوسط دارد.

ویژگی های متفاوت این دوماه که یکی پر شور و هیجان و دیگری در پی آزادی و استقلال است پیش بینی متوسطی برای این پیوند رقم خورده است.

دی : طالع متوسط دارد.

 به دلیل این که برتری جویی را حقی مشترکی میدانند ممکن است بینشان اختلاف پیش بیاید.

بهمن : طالع خوب دارد.

چون هر دو طرفین آرمانگرا و ایده آل گرا هستند پیوند این دو ماه خوب خواهد بود.

اسفند : طالع خوب دارد.

این طالع بسیار خوب با ویژگی های عالی آمده که این ویژگی ها شامل هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر است.

 

طالع بینی ازدواج ماه شهریور با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج شهریور با:

فروردین: طالع بد دارد.

به دلیل خصوصیات مقابل هم زوجین که یکی از آنها پاک سرشت و انسان دوست است و دیگری جسور و جاه طلب است، این ازدواج بد است.

اردیبهشت : طالع خوب دارد.

بدلیل صفات مشترک خوبی که دارند که جوانمردی و نجابت نظایر آن هاست، طالع خوبی است.

خرداد : طالع متوسط دارد.

ویژگی های متفاوتی که دارند که یکی عاشق پیشه و احساساتی است ولی دیگری منظم و با برنامه مشخص است، این طالع را متوسط میکند.

تیر : طالع بسیار خوب دارد.

صفات مشترک فراوانی دارند و همچنین در امور مالی هماهنگ هستند.

مرداد : طالع متوسط دارد.

ممکن است که با مشکل روبرو شوند زیرا نسبتا لجباز و خودرای هستند.

شهریور : طالع بسیار خوب دارد.

طالعی بسیار خوب برای این پیوند آمده است چون هر دو با محبت، صمیمی و صادق هستند.

مهر : طالع خوب دارد.

در حل مشکلات توانمند اند و همچنین مشورت پذیر و منطقی هستند.

آبان : طالع متوسط دارد.

به دلیل ویژگی هایی از جمله بلند پروازی و سرشاربودن از انرژی و همچنین جسارت و بی پروایی این طالع متوسط است.

آذر : طالع بد دارد.

طالعی که برای این پیوند آمده است به دلیل تنوع طلبی و استدلال طلبی، در ایجاد نظم و انضباط با مشکل روبرو میشوند.

دی : طالع خوب دارد.

ازدواج این دو ماه با زندگی ای سرشار از محبت همراه خواهد شد.

بهمن : طالع متوسط دارد.

برای خوب بودن این پیوند باید سعی و تلاش شود.

اسفند : طالع خوب دارد.

از ویژگی های طرفین صبر و حوصله زیاد آنها است که این ویژگی باعث بوجودآمدن تفاهمشان در زندگی خواهد شدو طالعشان خوب رقم خورده است.

 

طالع بینی ازدواج ماه مهر با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج مهر با:

 

فروردین : طالع بسیار خوب دارد.

خونگرم و مهربان هستند و به تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند. که این ویژگی ها این ازدواج را بسیار خوب میکند.

اردیبهشت : طالع خوب دارد.

هر دو طرف به حفظ آرامش و اعتدال متمایل هستند.

خرداد : طالع بسیار خوب دارد.

به علاوه تفاهم مناسبی که با هم خواهند داشت افرادی خونگرم و حسابگر هستند.

تیر : طالع بسیار خوب دارد.

بسیار شکیبا و صبور هستند و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را دوست دارند.

مرداد : طالع خوب دارد.

در زندگی منطقی هستند و به دنبال برقراری آرامش و ملایمت هستند.

شهریور : طالع خوب دارد.

 بدلیل ویژگی هایی که دارند از جمله منصف بودذن، عادل و با سلیقگی شان پیوند خوبی خواهند داشت.

مهر : طالع بسیار خوب دارد.

نقاط مشترک زیادی دارند که همین موضوع باعث بوجود آمدن ازدواج موفقی خواهد شد.

آبان : طالع متوسط دارد.

 ممکن است مشکلاتی در ازدواجشان پیش بیاید ولی می توانند ازدواجی موفق داشته باشند.

آذر : طالع بسیار خوب دارد.

ویژگی های نظیر درستکاری، محبت و مسئولیت پذیری دارند.

دی : طالع متوسط دارد.

به دلیل ویژگی هایی مثل نسبتا خودرای بودن و بلندپروازی امکان دارد زندگیشان با مشکل همراه باشد.

بهمن : طالع بد دارد.

خصایصی مانند تنوع طلبی، سرکشی وبی قراری این طالع را بد کرده است.

اسفند : طالع بسیار خوب دارد.

بدلیل هماهنگی و سازگاری که از لحاظ عاطفی دارند، پیوند موفقی خواهند داشت.

 

طالع بینی ازدواج ماه آبان با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج آبان با:

فروردین : طالع بد دارد.

ویژگی های آزادی خواهی، سلطه گری، درون گرایی و تنهایی طلبی، باعث به وجود آمدن این طالع در پیوند این دو ماه شده است.

اردیبهشت : طالع خوب دارد.

آرمانگرایی، بلند پروازی که با جاذبه، اقتدار و البته ناسازگاری همراه است این طالع را به خوبی تعبیر کرده است.

خرداد : طالع متوسط دارد.

اگر خواهان خوشبختی در ازدواج با هم هستند باید همدیگر را تحمل کنند.

تیر : طالع متوسط دارد.

با وجود اختلاف نظر در مسائل مالی ولی در موارد دیگر با هماهنگ هستند.

مرداد : طالع متوسط دارد.

طالع متوسطی که در پیوند این دو ماه رقم خورده به دلیل این است که یکی از زوجین وفادار و قابل اعتماد است و دیگری عاشق ستایش دیگران است.

شهریور : طالع متوسط دارد.

به دلیل ویژگی هایی از جمله بلند پروازی و سرشاربودن از انرژی و همچنین جسارت و بی پروایی این طالع متوسط است.

مهر : طالع متوسط دارد.

ممکن است مشکلاتی در ازدواجشان پیش بیاید ولی می توانند ازدواجی موفق داشته باشند.

آبان : طالع بد دارد.

پیوند این دو ماه همراه با مشکلات خواهد بود به دلیل ویژگی خشمگین شدن

آذر : طالع متوسط دارد.

به دلیل ویژگی هایی که دارند که یکی در مسائل سختگیر است و دیگری جدی و فعال است، این طالع متوسط تعبیر شده است.

دی : طالع بد دارد.

بدلیل خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه که در دو طرف وجود دارد این طالع اینگونه پیش بینی شده است.

بهمن : طالع بد دارد.

این پیوند به این دلیل بد پیش بینی شده است که یکی از طرفین احساساتی و باعاطفه است ولی دیگری سلطه جو و برتری جو است.

اسفند : طالع بد دارد.

ویژگی های دو طرف به این شکل است که یکی عاشق پیشه و آرمان گرا است و آن یکی با اعتماد به نفس است.

 

طالع بینی ازدواج ماه آذر با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج آذر با:

فروردین : طالع عالی دارد

در طالع بینی پیوند این دو ماه کم ترین اختلاف و هیاهو آمده که به یک پیش بینی عالی در ازدواج این دو ماه رسیده است.

اردیبهشت : طالع متوسط دارد.

طبق طالع بین این دوماه این ازدواج بدون تفاهم شکل خواهد گرفت؛ و جسارت و بی پروایی که نیازمند به آزادی خواهد بود، از ویژگی های این پیوند است.

خرداد: طالع بسیار خوب دارد.

به دلیل این که برای زندگی مشترک سرشار از ذوق و شوق هستند طالعی  بسیار خوب دارند.

تیر: طالع بد دارد.

طالع بد این پیوند به دلیل این است که یکی از زوجین تمایل به خانواده دارد ولی دیگری اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری است.

مرداد : طالع متوسط دارد.

ویژگی های متفاوت این دوماه که یکی پر شور و هیجان و دیگری در پی آزادی و استقلال است پیش بینی متوسطی برای این پیوند رقم خورده است.

شهریور: طالع بد دارد.

طالعی که برای این پیوند آمده است به دلیل تنوع طلبی و استدلال طلبی، در ایجاد نظم و انضباط با مشکل روبرو میشوند.

مهر : طالع بسیار خوب دارد

ویژگی های نظیر درستکاری، محبت و مسئولیت پذیری دارند.

آبان : طالع متوسط دارد.

به دلیل ویژگی هایی که دارند که یکی در مسائل سختگیر است و دیگری جدی و فعال است، این طالع متوسط تعبیر شده است.

آذر: طالع بسیار خوب دارد

این ازدواج با سعادت و خوشبختی همراه خواهد بود و مطلوب است.

دی : طالع متوسط دارد.

باید نسبت به هم خیلی صبور و خویشتن دار باشند چرا که ویژگی های شخصیتی متفاوتی دارند.

بهمن : طالع بسیار خوب دارد.

به دلیل مثبت نگری دو طرف یکی از ازدواج های خیلی سالم و موفق خواهد بود.

اسفند : طالع متوسط دارد.

این طالع برای این دلیل متوسط تعبیر شده است که یکی از طرفین با لهجه ای صریح و سخنانی کنایه آمیز دارد ولی فرد مقابل بسیار احساساتی است.

 

طالع بینی ازدواج ماه دی با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج دی با:

فروردین : طالع بد دارد.

این دو ماه در این پیش بینی با هم چندان تفاهمی ندارند و همچنین ویژگی های مرموزی و محافظه کاری دارند.

اردیبهشت : طالع بسیار خوب دارد.

در طالع این ازدواج این دو ماه با هم پیوندی محکم و پابرجا آمده است که از ویژگی های بارز این پیوند: با ثباتی و راز نگه دار بودن است.

خرداد : طالع خوب دارد.

سیاستمداری و خویشتنداری ویژگی های پیوند این دو ماه است که البته سازگاری مناسبی نیز خواهند داشت.

تیر : طالع خوب دارد.

در روابطشان هماهنگ هستند ولی از نظر مالی اخلاف نظر دارند ولی پیوند و ازدواج موفقی خواهند داشت

مرداد : طالع متوسط دارد.

به دلیل این که برتری جویی را حقی مشترکی میدانند ممکن است بینشان اختلاف پیش بیاید.

شهریور : طالع خوب دارد.

ازدواج این دو ماه با زندگی ای سرشار از محبت همراه خواهد شد.

مهر : طالع متوسط دارد.

به دلیل ویژگی هایی مثل نسبتا خودرای بودن و بلندپروازی امکان دارد زندگیشان با مشکل همراه باشد.

آبان : طالع بد دارد.

بدلیل خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه که در دو طرف وجود دارد این طالع اینگونه پیش بینی شده است.

آذر : طالع متوسط دارد.

باید نسبت به هم خیلی صبور و خویشتن دار باشند چرا که ویژگی های شخصیتی متفاوتی دارند.

دی : طالع متوسط دارد.

به دلیل خصوصیات مشترکی که بین طرفین در این طالع هست مسبب شادابی و یا یکنواختی در زندگیشان شود.

بهمن : طالع متوسط دارد.

دلیلی که این تعبیر در این طالع وجود دارد این است که یکی طا طرفین محتاط و محافظه کار است ودیگری سختگیر و جدی میباشد.

اسفند : طالع متوسط دارد.

طالع متوسطی که برای ازدواج این دو ماه وجود دارد به این دلیل است که ویژگی یکی از طرفین این است که اهل حساب و کتاب و دیگری عاشق پیشه و عاطفی است.

 

طالع بینی ازدواج ماه بهمن با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج بهمن با:

فروردین : طالع بد دارد.

سلطه گری و آرمان گرایی ازدواج این دوماه را بد پیش بینی میکند و همچنین این دوماه موقعیت یکدیگر را درک نمیکنند.

اردیبهشت : طالع بد دارد.

کنجکاوی، آرمانگرایی، آزادیخواهی و ایده هایی متفاوت با یکدیگر، این پیوند را بد پیش بینی میکند.

خرداد : طالع بسیار خوب دارد.

همیشه آماده کمک به همدیگر هستند و ویژگی انسان دوستی دارند.

تیر : طالع متوسط دارد.

این ازدواج با سعی و کوشش میتواند ایجاد شود.

مرداد : طالع خوب دارد.

چون هر دو طرفین آرمانگرا و ایده آل گرا هستند پیوند این دو ماه خوب خواهد بود.

شهریور : طالع متوسط دارد.

برای خوب بودن این پیوند باید سعی و تلاش شود.

مهر : طالع بد دارد.

خصایصی مانند تنوع طلبی، سرکشی وبی قراری این طالع را بد کرده است.

آبان : طالع بد دارد.

این پیوند به این دلیل بد پیش بینی شده است که یکی از طرفین احساساتی و باعاطفه است ولی دیگری سلطه جو و برتری جو است.

آذر:  طالع بسیار خوب دارد.

به دلیل مثبت نگری دو طرف یکی از ازدواج های خیلی سالم و موفق خواهد بود.

دی : طالع متوسط دارد.

دلیلی که این تعبیر در این طالع وجود دارد این است که یکی طا طرفین محتاط و محافظه کار است ودیگری سختگیر و جدی میباشد.

بهمن : طالع بسیار خوب دارد.

در امور مختلف توانمند هستند و به همین دلیل ازدواجی بسیار خوب و موفق دارند.

اسفند : طالع بسیار خوب دارد.

طرفین ازدواج در این دو ماه مکمل هستند زیرا یکی از طرفین روشنفکر و اهل منطق و طرف دیگر با احساس و عاطفه هستند.

 

طالع بینی ازدواج ماه اسفند با دیگر ماه های 12 گانه

ازدواج اسفند با:

فروردین : طالع متوسط دارد.

همانطور که این ازدواج ممکن است با مشکل روبرو شود، ممکن است خوب هم باشد.

اردیبهشت : طالع خوب دارد.

بدلیل سازگاری، توداری و بسیار محتاط بودن طرفین این طالع خوب است.

خرداد : طالع بد دارد.

به دلیل این که با هم تفاهمی نخواهند داشت و همچنین مرموزبودن، خیالبافی و رویا پردازی از ویژگی هایی است که این طالع را بد، بدل کرده است.

تیر : طالع بسیار خوب دارد.

تفاهمی کامل خواهند داشت همراه با عشق و علاقه که این طالع را بسیار خوب پیش بینی میکند.

مرداد : طالع خوب دارد.

این طالع بسیار خوب با ویژگی های عالی آمده که این ویژگی ها شامل هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر است.

شهریور : طالع خوب دارد.

از ویژگی های طرفین صبر و حوصله زیاد آنها است که این ویژگی باعث بوجودآمدن تفاهمشان در زندگی خواهد شدو طالعشان خوب رقم خورده است.

مهر : طالع بسیار خوب دارد.

بدلیل هماهنگی و سازگاری که از لحاظ عاطفی دارند، پیوند موفقی خواهند داشت.

آبان : طالع بد دارد.

ویژگی های دو طرف به این شکل است که یکی عاشق پیشه و آرمان گرا است و آن یکی با اعتماد به نفس است.

آذر : طالع متوسط دارد.

این طالع برای این دلیل متوسط تعبیر شده است که یکی از طرفین با لهجه ای صریح و سخنانی کنایه آمیز دارد ولی فرد مقابل بسیار احساساتی است.

دی : طالع متوسط دارد.

طالع متوسطی که برای ازدواج این دو ماه وجود دارد به این دلیل است که ویژگی یکی از طرفین این است که اهل حساب و کتاب و دیگری عاشق پیشه و عاطفی است.

بهمن : طالع خوب دارد.

طرفین ازدواج در این دو ماه مکمل هستند زیرا یکی از طرفین روشنفکر و اهل منطق و طرف دیگر با احساس و عاطفه هستند.

اسفند : طالع بد دارد.

در ازدواج این دو ماه ممکن است مشکلاتی به دلیل زودرنجی و حساس بودن پیش بیاید.

مقاله جشن تولدتان را با این ایده ها با شکوه و خاص برگزار کنید را نیز بخوانید

0
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.